หน้าแรก > ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

อำเภอพระประแดง มีพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ต.บางยอ ต.บางกระสอบ ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางกอบัว และ ต.บางกะเจ้า โดยมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 5 แห่ง และมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ต่างๆ ดังนี้

1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางยอ
สถานที่ตั้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ หมู่ 4 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ตามคำสั่งอำเภอพระประแดง ที่ 251/2553 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> (รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ รูปภาพสถานที่ จุดถ่ายทอดสาธิต ฯลฯ)

2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางกระสอบ
สถานที่ตั้ง เลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ตามคำสั่งอำเภอพระประแดง ที่ 252/2553 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> (รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ รูปภาพสถานที่ จุดถ่ายทอดสาธิต ฯลฯ)

3. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางน้ำผึ้ง
สถานที่ตั้ง เลขที่ 39/1 หมู่ 6 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ตามคำสั่งอำเภอพระประแดง ที่ 249/2553 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> (รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ รูปภาพสถานที่ จุดถ่ายทอดสาธิต ฯลฯ)

4. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางกะเจ้า
สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ตามคำสั่งอำเภอพระประแดง ที่ 250/2553 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> (รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ รูปภาพสถานที่ จุดถ่ายทอดสาธิต ฯลฯ)

5. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางกอบัว
สถานที่ตั้ง เลขที่ 26 หมู่ 11 ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ตามคำสั่งอำเภอพระประแดง ที่ 251/2553 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> (รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ รูปภาพสถานที่ จุดถ่ายทอดสาธิต ฯลฯ)

 

                   
ads.     


Copyright 2010 © Phrapradang Agricultural Office,
Amphor Phrapradang, Samutprakan Province, THAILAND
หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     ข้อมูลพื้นฐาน     แผนที่เว็บไซต์     ติดต่อเรา
:: ดูแลระบบโดย นางสาวกรณิการ์ พรณะศรี เจ้าพนักงานธุรการ::