หน้าแรก > รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

  • กิจกรรม อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช งบประมาณ 1,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 100%
  • กิจกรรม อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช งบประมาณ 5,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 100%

โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

  • กิจกรรม อบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร งบประมาณ 2,140 บาท เบิกจ่ายแล้ว 100%
  • กิจกรรมศึกษาเรียนรู้กระบวนการยุวเกษตรกร งบประมาณ 1,520 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • กิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ งบประมาณ 2,000 บาท เบิกจ่าย 100%
  • กิจกรรม ส่งเสริมการจัดเวทีเรียนรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 1,980 บาท เบิกจ่ายแล้ว 100%

รายงานเมื่อ มิถุนายน 2553

 

                   
ads.     


Copyright 2010 © Phrapradang Agricultural Office,
Amphor Phrapradang, Samutprakan Province, THAILAND
หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     ข้อมูลพื้นฐาน     แผนที่เว็บไซต์     ติดต่อเรา
:: ดูแลระบบโดย นางสาวสุณิสา ผิวรำไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ::